SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bằng các công thức chốt số chuẩn có một không hai mà không ở đâu có , chúng tôi tự tin giúp bạn phát tài và ăn to hôm nay!

Anh em nạp đủ 400,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-05-21
18-05-21Đắc Lắc: 79,03,
Quảng Nam: 56,29
Ăn lô 03 Đắc Lắc,
Ăn lô 29 Quảng Nam
223
17-05-21TT Huế: 16,98,
Phú Yên: 03,31
Ăn lô 31 Phú Yên261
16-05-21Kon Tum: 06,47,
Khánh Hòa: 22,74
Ăn lô 06,47 Kon Tum,
Ăn lô 22 Khánh Hòa
291
15-05-21Đà Nẵng: 33,32,
Quảng Ngãi: 95,78,
Đắc Nông: 20,45
Ăn lô 32 Đà Nẵng,
Ăn lô 20,45 Đắc Nông
361
14-05-21Gia Lai: 84,19,
Ninh Thuận: 06,08
Trượt213
13-05-21Bình Định: 01,06,
Quảng Trị: 60,11,
Quảng Bình: 48,32
Ăn lô 06 Bình Định,
Ăn lô 60 Quảng Trị
248
12-05-21Đà Nẵng: 61,24,
Khánh Hòa: 23,97
Ăn lô 61 Đà Nẵng,
Ăn lô 23 Khánh Hòa
167
11-05-21Đắc Lắc: 24,72,
Quảng Nam: 88,03
Ăn lô 24 Đắc Lắc,
Ăn lô 88 Quảng Nam
286
10-05-21TT Huế: 61,38,
Phú Yên: 57,08
Ăn lô 38 TT Huế225
09-05-21Kon Tum: 98,20,
Khánh Hòa: 44,68
Ăn lô 98 Kon Tum,
Ăn lô 68 Khánh Hòa
324
08-05-21Đà Nẵng: 61,58,
Quảng Ngãi: 70,62,
Đắc Nông: 07,82
Ăn lô 58 Đà Nẵng,
Ăn lô 62,70 Quảng Ngãi,
Ăn lô 82,07 Đắc Nông
221
07-05-21Gia Lai: 81,23,
Ninh Thuận: 36,98
Ăn lô 81,23 Gia Lai,
Ăn lô 36 Ninh Thuận
311
06-05-21Bình Định: 81,94,
Quảng Trị: 88,69,
Quảng Bình: 67,40
Ăn lô 88 Quảng Trị,
Ăn lô 67,40 Quảng Bình
202
05-05-21Đà Nẵng: 24,63,
Khánh Hòa: 60,67
Trượt173
04-05-21Đắc Lắc: 85,08,
Quảng Nam: 27,25
Ăn lô 08 Đắc Lắc,
Ăn lô 27 Quảng Nam
154
03-05-21TT Huế: 29,32,
Phú Yên: 50,52
Ăn lô 32 TT Huế,
Ăn lô 50,52 Phú Yên
247
02-05-21Kon Tum: 25,98,
Khánh Hòa: 36,31
Ăn lô 25 Kon Tum,
Ăn lô 31 Khánh Hòa
231
01-05-21Đà Nẵng: 32,19,
Quảng Ngãi: 78,01,
Đắc Nông: 61,31
Ăn lô 32 Đà Nẵng,
Ăn lô 78,01 Quảng Ngãi,
Ăn lô 61 Đắc Nông
272
30-04-21Gia Lai: 38,20,
Ninh Thuận: 70,58
Ăn lô 38 Gia Lai128
29-04-21Bình Định: 05,02,
Quảng Trị: 24,22,
Quảng Bình: 23,67
Ăn lô 05,02 Bình Định,
Ăn lô 24 Quảng Trị,
Ăn lô 23 Quảng Bình
233
28-04-21Đà Nẵng: 19,73,
Khánh Hòa: 43,72
Ăn lô 19 Đà Nẵng,
Ăn lô 43 Khánh Hòa
188
27-04-21Đắc Lắc: 20,25,
Quảng Nam: 38,82
Ăn lô 20 Đắc Lắc268
26-04-21TT Huế: 83,36,
Phú Yên: 58,06
Ăn lô 36 TT Huế,
Ăn lô 58,06 Phú Yên
252
25-04-21Kon Tum: 33,46,
Khánh Hòa: 04,07
Ăn lô 46,33 Kon Tum,
Ăn lô 07,04 Khánh Hòa
141
24-04-21Đà Nẵng: 88,37,
Quảng Ngãi: 66,63,
Đắc Nông: 80,26
Ăn lô 88 Đà Nẵng,
Ăn lô 66,63 Quảng Ngãi,
Ăn lô 80,26 Đắc Nông
208
23-04-21Gia Lai: 52,94,
Ninh Thuận: 01,34
Ăn lô 94 Gia Lai,
Ăn lô 01 Ninh Thuận
178
22-04-21Bình Định: 06,08,
Quảng Trị: 38,26,
Quảng Bình: 07,44
Ăn lô 08 Bình Định,
Ăn lô 26,38 Quảng Trị,
Ăn lô 07 Quảng Bình
330
21-04-21Đà Nẵng: 04,51,
Khánh Hòa: 74,82
Ăn lô 04 Đà Nẵng,
Ăn lô 74 Khánh Hòa
294
20-04-21Đắc Lắc: 11,77,
Quảng Nam: 35,41
Ăn lô 11 Đắc Lắc,
Ăn lô 35 Quảng Nam
242
19-04-21TT Huế: 80,89,
Phú Yên: 96,46
Ăn lô 89 TT Huế,
Ăn lô 46 Phú Yên
174
18-04-21Kon Tum: 78,44,
Khánh Hòa: 58,96
Ăn lô 78 Kon Tum,
Ăn lô 58 Khánh Hòa
308
17-04-21Đà Nẵng: 09,66,
Quảng Ngãi: 98,44,
Đắc Nông: 65,46
Ăn lô 09 Đà Nẵng,
Ăn lô 44,98 Quảng Ngãi,
Ăn lô 65 Đắc Nông
339
16-04-21Gia Lai: 14,70,
Ninh Thuận: 68,64
Ăn lô 68 Ninh Thuận266
15-04-21Bình Định: 93,57,
Quảng Trị: 88,98,
Quảng Bình: 67,93
Trượt281
14-04-21Đà Nẵng: 76,32,
Khánh Hòa: 53,97
Ăn lô 32,76 Đà Nẵng268
13-04-21Đắc Lắc: 26,73,
Quảng Nam: 60,49
Ăn lô 60 Quảng Nam214
12-04-21TT Huế: 14,93,
Phú Yên: 27,65
Ăn lô 14 TT Huế260
11-04-21Kon Tum: 77,38,
Khánh Hòa: 27,11
Ăn lô 11 Khánh Hòa176
10-04-21Đà Nẵng: 72,63,
Quảng Ngãi: 72,75,
Đắc Nông: 72,32
Ăn lô 72,63 Đà Nẵng,
Ăn lô 75,72 Quảng Ngãi,
Ăn lô 72 Đắc Nông
150
09-04-21Gia Lai: 05,89,
Ninh Thuận: 59,62
Ăn lô 89,05 Gia Lai,
Ăn lô 59,62 Ninh Thuận
222
08-04-21Bình Định: 82,18,
Quảng Trị: 60,48,
Quảng Bình: 78,28
Trượt180
07-04-21Đà Nẵng: 72,19,
Khánh Hòa: 71,42
Ăn lô 71,42 Khánh Hòa250
06-04-21Đắc Lắc: 91,77,
Quảng Nam: 68,85
Ăn lô 91 Đắc Lắc,
Ăn lô 68 Quảng Nam
270
05-04-21TT Huế: 34,13,
Phú Yên: 36,45
Ăn lô 13 TT Huế299
04-04-21Kon Tum: 84,49,
Khánh Hòa: 56,27
Ăn lô 84 Kon Tum,
Ăn lô 56,27 Khánh Hòa
246
03-04-21Đà Nẵng: 45,69,
Quảng Ngãi: 40,88,
Đắc Nông: 71,24
Ăn lô 45 Đà Nẵng,
Ăn lô 71 Đắc Nông
261
02-04-21Gia Lai: 37,27,
Ninh Thuận: 15,21
Ăn lô 27 Gia Lai264
01-04-21Bình Định: 70,83,
Quảng Trị: 41,61,
Quảng Bình: 98,04
Ăn lô 83,70 Bình Định,
Ăn lô 41 Quảng Trị,
Ăn lô 98,04 Quảng Bình
143
31-03-21Đà Nẵng: 19,90,
Khánh Hòa: 74,22
Ăn lô 19 Đà Nẵng273
30-03-21Đắc Lắc: 84,44,
Quảng Nam: 21,46
Ăn lô 84 Đắc Lắc,
Ăn lô 46 Quảng Nam
150
29-03-21TT Huế: 03,23,
Phú Yên: 82,81
Ăn lô 03 TT Huế,
Ăn lô 81,82 Phú Yên
241
28-03-21Kon Tum: 00,12,
Khánh Hòa: 31,99
Trượt340
27-03-21Đà Nẵng: 19,94,
Quảng Ngãi: 71,88,
Đắc Nông: 32,49
Ăn lô 19 Đà Nẵng,
Ăn lô 32 Đắc Nông
150
26-03-21Gia Lai: 49,40,
Ninh Thuận: 98,83
Ăn lô 49 Gia Lai,
Ăn lô 83 Ninh Thuận
238
25-03-21Bình Định: 62,18,
Quảng Trị: 24,57,
Quảng Bình: 69,32
Ăn lô 62 Bình Định,
Ăn lô 24 Quảng Trị,
Ăn lô 32,69 Quảng Bình
196
24-03-21Đà Nẵng: 24,46,
Khánh Hòa: 57,19
Ăn lô 46 Đà Nẵng247
23-03-21Đắc Lắc: 66,18,
Quảng Nam: 64,63
Ăn lô 64 Quảng Nam166
22-03-21TT Huế: 32,65,
Phú Yên: 02,06
Ăn lô 65,32 TT Huế156
21-03-21Kon Tum: 89,10,
Khánh Hòa: 71,74
Trượt127