SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bằng các công thức chốt số chuẩn có một không hai mà không ở đâu có , chúng tôi tự tin giúp bạn phát tài và ăn to hôm nay!

Anh em nạp đủ 400,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-06-20
31-05-20Kon Tum: 32,70,
Khánh Hòa: 53,32
Ăn lô 32 Khánh Hòa250
30-05-20Đà Nẵng: 31,54,
Quảng Ngãi: 75,26,
Đắc Nông: 76,96
Ăn lô 75 Quảng Ngãi,
Ăn lô 96,76 Đắc Nông
214
29-05-20Gia Lai: 30,58,
Ninh Thuận: 84,07
Ăn lô 84 Ninh Thuận180
28-05-20Bình Định: 50,41,
Quảng Trị: 84,66,
Quảng Bình: 60,15
Ăn lô 41,50 Bình Định,
Ăn lô 84 Quảng Trị,
Ăn lô 60 Quảng Bình
242
27-05-20Đà Nẵng: 72,61,
Khánh Hòa: 51,73
Ăn lô 72 Đà Nẵng141
26-05-20Đắc Lắc: 97,41,
Quảng Nam: 70,90
Ăn lô 97 Đắc Lắc,
Ăn lô 70 Quảng Nam
230
25-05-20TT Huế: 71,65,
Phú Yên: 95,36
Ăn lô 65,71 TT Huế,
Ăn lô 95 Phú Yên
326
24-05-20Kon Tum: 74,11,
Khánh Hòa: 39,84
Ăn lô 11 Kon Tum214
23-05-20Đà Nẵng: 45,41,
Quảng Ngãi: 33,62,
Đắc Nông: 57,85
Ăn lô 45 Đà Nẵng,
Ăn lô 62 Quảng Ngãi,
Ăn lô 85,57 Đắc Nông
260
22-05-20Gia Lai: 39,68,
Ninh Thuận: 60,89
Ăn lô 39 Gia Lai,
Ăn lô 89,60 Ninh Thuận
272
21-05-20Bình Định: 39,16,
Quảng Trị: 05,53,
Quảng Bình: 28,47
Ăn lô 16,39 Bình Định,
Ăn lô 05 Quảng Trị,
Ăn lô 47 Quảng Bình
265
20-05-20Đà Nẵng: 81,67,
Khánh Hòa: 50,57
Ăn lô 67 Đà Nẵng,
Ăn lô 57 Khánh Hòa
296
19-05-20Đắc Lắc: 72,35,
Quảng Nam: 74,62
Ăn lô 72 Đắc Lắc,
Ăn lô 74 Quảng Nam
294
18-05-20TT Huế: 92,73,
Phú Yên: 80,51
Ăn lô 80 Phú Yên226
17-05-20Kon Tum: 12,59,
Khánh Hòa: 65,18
Ăn lô 12,59 Kon Tum,
Ăn lô 65 Khánh Hòa
242
16-05-20Đà Nẵng: 35,02,
Quảng Ngãi: 60,63,
Đắc Nông: 14,46
Ăn lô 35 Đà Nẵng,
Ăn lô 60 Quảng Ngãi,
Ăn lô 14 Đắc Nông
246
15-05-20Gia Lai: 03,09,
Ninh Thuận: 28,49
Ăn lô 09 Gia Lai200
14-05-20Bình Định: 53,42,
Quảng Trị: 40,03,
Quảng Bình: 07,56
Ăn lô 53 Bình Định,
Ăn lô 03 Quảng Trị,
Ăn lô 56,07 Quảng Bình
293
13-05-20Đà Nẵng: 41,68,
Khánh Hòa: 44,47
Ăn lô 68,41 Đà Nẵng,
Ăn lô 44 Khánh Hòa
143
12-05-20Đắc Lắc: 05,92,
Quảng Nam: 47,92
Ăn lô 92,47 Quảng Nam277
11-05-20TT Huế: 79,84,
Phú Yên: 01,28
Ăn lô 84,79 TT Huế,
Ăn lô 01 Phú Yên
280
10-05-20Kon Tum: 97,66,
Khánh Hòa: 19,90
Ăn lô 19 Khánh Hòa208
09-05-20Đà Nẵng: 12,72,
Quảng Ngãi: 72,73,
Đắc Nông: 22,85
Ăn lô 73 Quảng Ngãi,
Ăn lô 22,85 Đắc Nông
211
08-05-20Gia Lai: 34,89,
Ninh Thuận: 29,85
Ăn lô 34 Gia Lai,
Ăn lô 85 Ninh Thuận
201
07-05-20Bình Định: 15,67,
Quảng Trị: 54,41,
Quảng Bình: 70,90
Ăn lô 15 Bình Định,
Ăn lô 54 Quảng Trị,
Ăn lô 70 Quảng Bình
299
06-05-20Đà Nẵng: 50,07,
Khánh Hòa: 19,64
Ăn lô 07 Đà Nẵng158
05-05-20Đắc Lắc: 87,76,
Quảng Nam: 75,03
Ăn lô 76 Đắc Lắc,
Ăn lô 75,03 Quảng Nam
173
04-05-20TT Huế: 13,98,
Phú Yên: 29,82
Trượt256
03-05-20Kon Tum: 48,37,
Khánh Hòa: 49,90
Ăn lô 37 Kon Tum232
02-05-20Đà Nẵng: 63,57,
Quảng Ngãi: 35,32,
Đắc Nông: 98,90
Ăn lô 57,63 Đà Nẵng,
Ăn lô 35 Quảng Ngãi,
Ăn lô 90 Đắc Nông
168
01-05-20Gia Lai: 83,30,
Ninh Thuận: 95,59
Ăn lô 30 Gia Lai,
Ăn lô 95 Ninh Thuận
246
30-04-20Bình Định: 71,35,
Quảng Trị: 38,92,
Quảng Bình: 47,52
Ăn lô 35,71 Bình Định,
Ăn lô 38 Quảng Trị,
Ăn lô 47 Quảng Bình
275
29-04-20Đà Nẵng: 81,33,
Khánh Hòa: 93,24
Ăn lô 33 Đà Nẵng,
Ăn lô 93 Khánh Hòa
215
28-04-20Đắc Lắc: 74,18,
Quảng Nam: 87,36
Ăn lô 74 Đắc Lắc,
Ăn lô 87 Quảng Nam
333
27-04-20TT Huế: 07,95,
Phú Yên: 93,28
Ăn lô 07 TT Huế269
26-04-20Kon Tum: 13,86,
Khánh Hòa: 61,79
Ăn lô 13,86 Kon Tum,
Ăn lô 61 Khánh Hòa
314
25-04-20Đà Nẵng: 23,93,
Quảng Ngãi: 06,34,
Đắc Nông: 92,43
Ăn lô 23 Đà Nẵng,
Ăn lô 34 Quảng Ngãi
229
31-03-20Đắc Lắc: 78,17,
Quảng Nam: 92,81
Ăn lô 17,78 Đắc Lắc,
Ăn lô 92 Quảng Nam
228
30-03-20TT Huế: 15,14,
Phú Yên: 29,82
Trượt295
29-03-20Kon Tum: 81,93,
Khánh Hòa: 48,94
Ăn lô 81 Kon Tum,
Ăn lô 48 Khánh Hòa
239
28-03-20Đà Nẵng: 64,12,
Quảng Ngãi: 43,66,
Đắc Nông: 08,50
Ăn lô 64 Đà Nẵng,
Ăn lô 43,66 Quảng Ngãi,
Ăn lô 08 Đắc Nông
326
27-03-20Gia Lai: 58,96,
Ninh Thuận: 90,20
Ăn lô 58 Gia Lai,
Ăn lô 90,20 Ninh Thuận
162
26-03-20Bình Định: 09,20,
Quảng Trị: 23,27,
Quảng Bình: 64,59
Ăn lô 09,20 Bình Định,
Ăn lô 27,23 Quảng Trị,
Ăn lô 64 Quảng Bình
310
25-03-20Đà Nẵng: 54,62,
Khánh Hòa: 99,22
Ăn lô 54,62 Đà Nẵng,
Ăn lô 99,22 Khánh Hòa
289
24-03-20Đắc Lắc: 09,07,
Quảng Nam: 39,54
Ăn lô 09 Đắc Lắc,
Ăn lô 39 Quảng Nam
221
23-03-20TT Huế: 22,96,
Phú Yên: 85,62
Ăn lô 22 TT Huế,
Ăn lô 85 Phú Yên
191
22-03-20Kon Tum: 48,87,
Khánh Hòa: 21,54
Trượt279
21-03-20Đà Nẵng: 50,91,
Quảng Ngãi: 01,10,
Đắc Nông: 79,03
Ăn lô 50,91 Đà Nẵng,
Ăn lô 01 Quảng Ngãi,
Ăn lô 79 Đắc Nông
208
20-03-20Gia Lai: 27,04,
Ninh Thuận: 58,91
Ăn lô 27 Gia Lai,
Ăn lô 58 Ninh Thuận
159
19-03-20Bình Định: 53,49,
Quảng Trị: 53,68,
Quảng Bình: 10,01
Ăn lô 49,53 Bình Định,
Ăn lô 68 Quảng Trị,
Ăn lô 01,10 Quảng Bình
340
18-03-20Đà Nẵng: 41,42,
Khánh Hòa: 75,10
Ăn lô 41,42 Đà Nẵng,
Ăn lô 10 Khánh Hòa
213
17-03-20Đắc Lắc: 88,61,
Quảng Nam: 34,66
Ăn lô 61,88 Đắc Lắc,
Ăn lô 34 Quảng Nam
307
16-03-20TT Huế: 28,95,
Phú Yên: 75,23
Ăn lô 95,28 TT Huế,
Ăn lô 75,23 Phú Yên
342
15-03-20Kon Tum: 91,60,
Khánh Hòa: 41,83
Ăn lô 91 Kon Tum,
Ăn lô 83 Khánh Hòa
332
14-03-20Đà Nẵng: 48,38,
Quảng Ngãi: 73,33,
Đắc Nông: 89,22
Ăn lô 73,33 Quảng Ngãi,
Ăn lô 89,22 Đắc Nông
249
13-03-20Gia Lai: 91,25,
Ninh Thuận: 16,86
Ăn lô 86,16 Ninh Thuận312
12-03-20Bình Định: 76,45,
Quảng Trị: 25,70,
Quảng Bình: 25,66
Ăn lô 76 Bình Định,
Ăn lô 70,25 Quảng Trị,
Ăn lô 25 Quảng Bình
166
11-03-20Đà Nẵng: 11,94,
Khánh Hòa: 95,77
Ăn lô 11,94 Đà Nẵng,
Ăn lô 95 Khánh Hòa
162
10-03-20Đắc Lắc: 92,27,
Quảng Nam: 94,07
Trượt372
09-03-20TT Huế: 66,93,
Phú Yên: 05,98
Ăn lô 05,98 Phú Yên136
08-03-20Kon Tum: 66,64,
Khánh Hòa: 49,24
Ăn lô 64 Kon Tum,
Ăn lô 49,24 Khánh Hòa
259
07-03-20Đà Nẵng: 75,19,
Quảng Ngãi: 98,27,
Đắc Nông: 75,80
Trượt260
06-03-20Gia Lai: 69,73,
Ninh Thuận: 09,11
Ăn lô 69 Gia Lai270
05-03-20Bình Định: 35,98,
Quảng Trị: 47,52,
Quảng Bình: 39,80
Ăn lô 98,35 Bình Định,
Ăn lô 47 Quảng Trị,
Ăn lô 39 Quảng Bình
225
04-03-20Đà Nẵng: 56,99,
Khánh Hòa: 61,23
Ăn lô 23 Khánh Hòa246
03-03-20Đắc Lắc: 83,93,
Quảng Nam: 09,76
Ăn lô 93 Đắc Lắc,
Ăn lô 09,76 Quảng Nam
294
02-03-20TT Huế: 20,53,
Phú Yên: 50,51
Ăn lô 20 TT Huế,
Ăn lô 51 Phú Yên
276
01-03-20Kon Tum: 63,39,
Khánh Hòa: 38,75
Ăn lô 63 Kon Tum,
Ăn lô 38,75 Khánh Hòa
185
29-02-20Đà Nẵng: 32,93,
Quảng Ngãi: 28,96,
Đắc Nông: 72,11
Ăn lô 32 Đà Nẵng,
Ăn lô 72,11 Đắc Nông
208
28-02-20Gia Lai: 72,32,
Ninh Thuận: 47,56
Ăn lô 32 Gia Lai,
Ăn lô 47 Ninh Thuận
239
27-02-20Bình Định: 44,25,
Quảng Trị: 53,76,
Quảng Bình: 81,47
Ăn lô 25 Bình Định,
Ăn lô 81 Quảng Bình
159
26-02-20Đà Nẵng: 88,57,
Khánh Hòa: 71,77
Ăn lô 57,88 Đà Nẵng,
Ăn lô 77 Khánh Hòa
300
25-02-20Đắc Lắc: 40,74,
Quảng Nam: 14,68
Ăn lô 74,40 Đắc Lắc,
Ăn lô 68,14 Quảng Nam
263
24-02-20TT Huế: 09,88,
Phú Yên: 79,56
Ăn lô 09 TT Huế,
Ăn lô 79,56 Phú Yên
131
23-02-20Kon Tum: 68,76,
Khánh Hòa: 56,74
Trượt285
22-02-20Đà Nẵng: 66,51,
Quảng Ngãi: 26,25,
Đắc Nông: 09,34
Ăn lô 66 Đà Nẵng,
Ăn lô 25,26 Quảng Ngãi,
Ăn lô 34 Đắc Nông
211
21-02-20Gia Lai: 97,51,
Ninh Thuận: 49,69
Ăn lô 97 Gia Lai223
20-02-20Bình Định: 10,55,
Quảng Trị: 29,19,
Quảng Bình: 14,42
Ăn lô 10 Bình Định,
Ăn lô 19,29 Quảng Trị,
Ăn lô 42,14 Quảng Bình
210
19-02-20Đà Nẵng: 76,72,
Khánh Hòa: 83,59
Ăn lô 72 Đà Nẵng268
18-02-20Đắc Lắc: 10,73,
Quảng Nam: 52,63
Trượt378
17-02-20TT Huế: 46,62,
Phú Yên: 95,52
Ăn lô 46,62 TT Huế356
16-02-20Kon Tum: 83,40,
Khánh Hòa: 76,71
Ăn lô 83 Kon Tum,
Ăn lô 76 Khánh Hòa
283
15-02-20Đà Nẵng: 43,56,
Quảng Ngãi: 02,26,
Đắc Nông: 18,11
Ăn lô 56 Đà Nẵng,
Ăn lô 02,26 Quảng Ngãi,
Ăn lô 11 Đắc Nông
196
14-02-20Gia Lai: 11,36,
Ninh Thuận: 41,50
Ăn lô 41,50 Ninh Thuận207
13-02-20Bình Định: 00,73,
Quảng Trị: 62,06,
Quảng Bình: 16,43
Ăn lô 73,00 Bình Định,
Ăn lô 06,62 Quảng Trị,
Ăn lô 43 Quảng Bình
246
12-02-20Đà Nẵng: 09,48,
Khánh Hòa: 23,67
Ăn lô 09,48 Đà Nẵng,
Ăn lô 67,23 Khánh Hòa
291
11-02-20Đắc Lắc: 02,36,
Quảng Nam: 96,26
Ăn lô 96 Quảng Nam179