SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bằng các công thức chốt số chuẩn có một không hai mà không ở đâu có , chúng tôi tự tin giúp bạn phát tài và ăn to hôm nay!

Anh em nạp đủ 400,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
19-10-20TT Huế: 86,37,
Phú Yên: 82,34
Ăn lô 86 TT Huế,
Ăn lô 34,82 Phú Yên
203
18-10-20Kon Tum: 72,07,
Khánh Hòa: 05,94
Ăn lô 72,07 Kon Tum,
Ăn lô 94,05 Khánh Hòa
231
17-10-20Đà Nẵng: 27,00,
Quảng Ngãi: 10,71,
Đắc Nông: 00,52
Ăn lô 10 Quảng Ngãi,
Ăn lô 00 Đắc Nông
175
16-10-20Gia Lai: 85,57,
Ninh Thuận: 77,02
Ăn lô 85 Gia Lai,
Ăn lô 77,02 Ninh Thuận
260
15-10-20Bình Định: 78,64,
Quảng Trị: 21,86,
Quảng Bình: 49,01
Ăn lô 01 Quảng Bình206
14-10-20Đà Nẵng: 54,42,
Khánh Hòa: 36,88
Ăn lô 54 Đà Nẵng,
Ăn lô 36 Khánh Hòa
284
13-10-20Đắc Lắc: 34,36,
Quảng Nam: 62,73
Ăn lô 34 Đắc Lắc,
Ăn lô 62 Quảng Nam
272
12-10-20TT Huế: 01,53,
Phú Yên: 17,34
Ăn lô 17,34 Phú Yên225
11-10-20Kon Tum: 06,15,
Khánh Hòa: 69,23
Ăn lô 06 Kon Tum,
Ăn lô 69 Khánh Hòa
306
10-10-20Đà Nẵng: 96,23,
Quảng Ngãi: 13,27,
Đắc Nông: 25,20
Ăn lô 96 Đà Nẵng,
Ăn lô 25 Đắc Nông
259
09-10-20Gia Lai: 64,30,
Ninh Thuận: 90,84
Ăn lô 64 Gia Lai,
Ăn lô 84 Ninh Thuận
297
08-10-20Bình Định: 33,56,
Quảng Trị: 74,00,
Quảng Bình: 76,42
Ăn lô 33 Bình Định,
Ăn lô 74,00 Quảng Trị,
Ăn lô 76 Quảng Bình
283
07-10-20Đà Nẵng: 99,91,
Khánh Hòa: 22,33
Trượt270
06-10-20Đắc Lắc: 61,46,
Quảng Nam: 20,42
Ăn lô 61 Đắc Lắc125
05-10-20TT Huế: 45,63,
Phú Yên: 32,29
Ăn lô 32 Phú Yên283
04-10-20Kon Tum: 38,11,
Khánh Hòa: 10,95
Ăn lô 11,38 Kon Tum,
Ăn lô 10 Khánh Hòa
257
03-10-20Đà Nẵng: 25,33,
Quảng Ngãi: 08,68,
Đắc Nông: 37,05
Ăn lô 33,25 Đà Nẵng,
Ăn lô 68,08 Quảng Ngãi,
Ăn lô 37 Đắc Nông
334
02-10-20Gia Lai: 99,82,
Ninh Thuận: 86,23
Ăn lô 99 Gia Lai,
Ăn lô 86 Ninh Thuận
266
01-10-20Bình Định: 55,95,
Quảng Trị: 35,87,
Quảng Bình: 70,10
Ăn lô 87 Quảng Trị,
Ăn lô 70 Quảng Bình
269
30-09-20Đà Nẵng: 25,38,
Khánh Hòa: 98,35
Ăn lô 25 Đà Nẵng,
Ăn lô 98 Khánh Hòa
291
29-09-20Đắc Lắc: 05,03,
Quảng Nam: 98,01
Ăn lô 05 Đắc Lắc182
28-09-20TT Huế: 33,39,
Phú Yên: 13,31
Trượt311
27-09-20Kon Tum: 40,54,
Khánh Hòa: 82,33
Ăn lô 40 Kon Tum,
Ăn lô 33,82 Khánh Hòa
285
26-09-20Đà Nẵng: 68,29,
Quảng Ngãi: 13,08,
Đắc Nông: 08,85
Ăn lô 68 Đà Nẵng,
Ăn lô 13 Quảng Ngãi,
Ăn lô 08 Đắc Nông
255
25-09-20Gia Lai: 17,40,
Ninh Thuận: 55,95
Ăn lô 17,40 Gia Lai,
Ăn lô 55 Ninh Thuận
251
24-09-20Bình Định: 76,90,
Quảng Trị: 91,58,
Quảng Bình: 80,41
Ăn lô 58 Quảng Trị,
Ăn lô 41 Quảng Bình
321
23-09-20Đà Nẵng: 42,55,
Khánh Hòa: 14,59
Ăn lô 42 Đà Nẵng,
Ăn lô 59,14 Khánh Hòa
175
22-09-20Đắc Lắc: 58,14,
Quảng Nam: 50,09
Ăn lô 58 Đắc Lắc,
Ăn lô 09,50 Quảng Nam
271
21-09-20TT Huế: 27,76,
Phú Yên: 78,14
Ăn lô 76,27 TT Huế,
Ăn lô 14,78 Phú Yên
273
20-09-20Kon Tum: 16,51,
Khánh Hòa: 34,25
Ăn lô 51 Kon Tum,
Ăn lô 25 Khánh Hòa
196
19-09-20Đà Nẵng: 73,26,
Quảng Ngãi: 22,86,
Đắc Nông: 80,52
Ăn lô 73 Đà Nẵng,
Ăn lô 22 Quảng Ngãi,
Ăn lô 80,52 Đắc Nông
219
18-09-20Gia Lai: 20,02,
Ninh Thuận: 63,60
Ăn lô 20 Gia Lai,
Ăn lô 63 Ninh Thuận
266
17-09-20Bình Định: 99,82,
Quảng Trị: 01,41,
Quảng Bình: 75,10
Ăn lô 99,82 Bình Định,
Ăn lô 01 Quảng Trị,
Ăn lô 10 Quảng Bình
225
16-09-20Đà Nẵng: 73,72,
Khánh Hòa: 12,20
Ăn lô 12,20 Khánh Hòa245
15-09-20Đắc Lắc: 04,11,
Quảng Nam: 95,91
Ăn lô 11 Đắc Lắc227
14-09-20TT Huế: 51,21,
Phú Yên: 56,58
Ăn lô 58,56 Phú Yên307
13-09-20Kon Tum: 60,99,
Khánh Hòa: 74,88
Ăn lô 60,99 Kon Tum,
Ăn lô 74 Khánh Hòa
252
12-09-20Đà Nẵng: 48,45,
Quảng Ngãi: 58,75,
Đắc Nông: 90,21
Ăn lô 75 Quảng Ngãi291
11-09-20Gia Lai: 34,92,
Ninh Thuận: 22,02
Ăn lô 92 Gia Lai236
10-09-20Bình Định: 22,78,
Quảng Trị: 65,93,
Quảng Bình: 56,33
Ăn lô 56 Quảng Bình349
09-09-20Đà Nẵng: 77,74,
Khánh Hòa: 60,18
Ăn lô 77,74 Đà Nẵng,
Ăn lô 60 Khánh Hòa
294
08-09-20Đắc Lắc: 26,89,
Quảng Nam: 59,72
Ăn lô 89 Đắc Lắc168
07-09-20TT Huế: 98,20,
Phú Yên: 84,47
Ăn lô 20 TT Huế,
Ăn lô 84 Phú Yên
257
06-09-20Kon Tum: 62,45,
Khánh Hòa: 38,60
Ăn lô 45,62 Kon Tum,
Ăn lô 38 Khánh Hòa
197
05-09-20Đà Nẵng: 68,57,
Quảng Ngãi: 73,93,
Đắc Nông: 64,31
Ăn lô 64,31 Đắc Nông249
04-09-20Gia Lai: 95,59,
Ninh Thuận: 22,18
Trượt260
03-09-20Bình Định: 70,43,
Quảng Trị: 49,55,
Quảng Bình: 59,19
Ăn lô 43 Bình Định,
Ăn lô 19 Quảng Bình
249
02-09-20Đà Nẵng: 62,42,
Khánh Hòa: 42,04
Ăn lô 62,42 Đà Nẵng,
Ăn lô 42 Khánh Hòa
344
01-09-20Đắc Lắc: 85,89,
Quảng Nam: 84,25
Ăn lô 89 Đắc Lắc,
Ăn lô 84 Quảng Nam
274
31-08-20TT Huế: 44,22,
Phú Yên: 87,63
Ăn lô 63 Phú Yên331
30-08-20Kon Tum: 95,77,
Khánh Hòa: 76,69
Ăn lô 95,77 Kon Tum,
Ăn lô 76 Khánh Hòa
281
29-08-20Đà Nẵng: 10,37,
Quảng Ngãi: 24,32,
Đắc Nông: 12,59
Ăn lô 24 Quảng Ngãi258
28-08-20Gia Lai: 92,65,
Ninh Thuận: 15,90
Ăn lô 65,92 Gia Lai,
Ăn lô 90 Ninh Thuận
331
27-08-20Bình Định: 43,74,
Quảng Trị: 93,51,
Quảng Bình: 15,49
Ăn lô 74,43 Bình Định,
Ăn lô 15 Quảng Bình
262
26-08-20Đà Nẵng: 51,52,
Khánh Hòa: 26,21
Trượt338
25-08-20Đắc Lắc: 03,71,
Quảng Nam: 18,68
Ăn lô 71,03 Đắc Lắc199
24-08-20TT Huế: 73,61,
Phú Yên: 82,11
Ăn lô 11 Phú Yên361
23-08-20Kon Tum: 85,54,
Khánh Hòa: 51,43
Ăn lô 51,43 Khánh Hòa256
22-08-20Đà Nẵng: 95,71,
Quảng Ngãi: 75,80,
Đắc Nông: 92,11
Ăn lô 71 Đà Nẵng,
Ăn lô 75,80 Quảng Ngãi,
Ăn lô 92,11 Đắc Nông
317
21-08-20Ninh Thuận: 46,94,
Gia Lai: 97,14
Ăn lô 97 Gia Lai251
20-08-20Bình Định: 09,76,
Quảng Trị: 41,42,
Quảng Bình: 94,68
Ăn lô 76,09 Bình Định,
Ăn lô 42,41 Quảng Trị,
Ăn lô 94,68 Quảng Bình
234
19-08-20Đà Nẵng: 79,51,
Khánh Hòa: 78,53
Trượt270
18-08-20Đắc Lắc: 62,14,
Quảng Nam: 09,08
Ăn lô 14 Đắc Lắc269
17-08-20TT Huế: 49,45,
Phú Yên: 30,10
Ăn lô 49 TT Huế,
Ăn lô 10,30 Phú Yên
146
16-08-20Kon Tum: 54,77,
Khánh Hòa: 00,70
Ăn lô 54,77 Kon Tum,
Ăn lô 00 Khánh Hòa
190
15-08-20Đà Nẵng: 54,90,
Quảng Ngãi: 07,04,
Đắc Nông: 82,86
Ăn lô 90,54 Đà Nẵng,
Ăn lô 86 Đắc Nông
231
14-08-20Gia Lai: 05,24,
Ninh Thuận: 88,97
Trượt342
13-08-20Bình Định: 27,05,
Quảng Trị: 94,72,
Quảng Bình: 11,21
Ăn lô 27 Bình Định,
Ăn lô 72 Quảng Trị
274
12-08-20Đà Nẵng: 99,98,
Khánh Hòa: 78,09
Ăn lô 99 Đà Nẵng,
Ăn lô 78,09 Khánh Hòa
240
11-08-20Đắc Lắc: 02,03,
Quảng Nam: 86,92
Ăn lô 02 Đắc Lắc218
10-08-20TT Huế: 83,66,
Phú Yên: 29,79
Trượt216
09-08-20Kon Tum: 07,18,
Khánh Hòa: 33,84
Ăn lô 33,84 Khánh Hòa118
08-08-20Đà Nẵng: 68,47,
Quảng Ngãi: 01,35,
Đắc Nông: 40,41
Ăn lô 01 Quảng Ngãi285
07-08-20Gia Lai: 24,93,
Ninh Thuận: 57,11
Ăn lô 93,24 Gia Lai,
Ăn lô 11,57 Ninh Thuận
332
06-08-20Bình Định: 62,70,
Quảng Trị: 76,13,
Quảng Bình: 04,35
Ăn lô 13,76 Quảng Trị,
Ăn lô 35 Quảng Bình
223
05-08-20Đà Nẵng: 86,81,
Khánh Hòa: 66,51
Ăn lô 86,81 Đà Nẵng277
04-08-20Đắc Lắc: 74,10,
Quảng Nam: 88,60
Ăn lô 74 Đắc Lắc,
Ăn lô 88,60 Quảng Nam
353
03-08-20TT Huế: 93,11,
Phú Yên: 44,55
Ăn lô 93,11 TT Huế358
02-08-20Kon Tum: 61,43,
Khánh Hòa: 46,89
Ăn lô 43,61 Kon Tum,
Ăn lô 46,89 Khánh Hòa
224
01-08-20Đà Nẵng: 49,03,
Quảng Ngãi: 37,06,
Đắc Nông: 12,47
Ăn lô 37 Quảng Ngãi250
31-07-20Gia Lai: 10,82,
Ninh Thuận: 76,05
Ăn lô 05,76 Ninh Thuận265
30-07-20Bình Định: 79,67,
Quảng Trị: 66,58,
Quảng Bình: 45,08
Ăn lô 79 Bình Định,
Ăn lô 58 Quảng Trị,
Ăn lô 45 Quảng Bình
211
29-07-20Đà Nẵng: 54,59,
Khánh Hòa: 83,14
Ăn lô 59,54 Đà Nẵng,
Ăn lô 83,14 Khánh Hòa
308
28-07-20Đắc Lắc: 04,87,
Quảng Nam: 06,75
Ăn lô 87 Đắc Lắc,
Ăn lô 06 Quảng Nam
255
27-07-20TT Huế: 78,47,
Phú Yên: 25,43
Ăn lô 43 Phú Yên285
26-07-20Kon Tum: 19,58,
Khánh Hòa: 87,01
Ăn lô 01 Khánh Hòa305
25-07-20Đà Nẵng: 41,30,
Quảng Ngãi: 26,13,
Đắc Nông: 81,42
Ăn lô 41 Đà Nẵng,
Ăn lô 13,26 Quảng Ngãi,
Ăn lô 81,42 Đắc Nông
347