LÔ 3 SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Thành công có được nhờ bạn kiên trì, chiến thắng có được là do bạn đã chọn đúng địa chỉ chốt số chuẩn. Chúng tôi luôn sát cánh trên con đường dẫn đến thành công của bạn!

Anh em nạp đủ 500,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
19-10-20TT Huế: 120,
Phú Yên: 634
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
242
18-10-20Kon Tum: 966,
Khánh Hòa: 553
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
239
17-10-20Đà Nẵng: 603,
Quảng Ngãi: 544,
Đắc Nông: 215
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
291
16-10-20Gia Lai: 523,
Ninh Thuận: 590
Trúng Ninh Thuận174
15-10-20Bình Định: 492,
Quảng Trị: 257,
Quảng Bình: 295
Trúng Quảng Trị266
14-10-20Đà Nẵng: 035,
Khánh Hòa: 484
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
186
13-10-20Đắc Lắc: 345,
Quảng Nam: 645
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
201
12-10-20TT Huế: 194,
Phú Yên: 501
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
312
11-10-20Kon Tum: 384,
Khánh Hòa: 628
Trúng Khánh Hòa307
10-10-20Đà Nẵng: 356,
Quảng Ngãi: 670,
Đắc Nông: 981
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
176
09-10-20Gia Lai: 505,
Ninh Thuận: 098
Trúng Gia Lai298
08-10-20Bình Định: 930,
Quảng Trị: 116,
Quảng Bình: 131
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
274
07-10-20Đà Nẵng: 503,
Khánh Hòa: 997
Trượt225
06-10-20Đắc Lắc: 260,
Quảng Nam: 080
Trúng Quảng Nam260
05-10-20TT Huế: 092,
Phú Yên: 035
Trúng TT Huế272
04-10-20Kon Tum: 463,
Khánh Hòa: 568
Trúng Kon Tum361
03-10-20Đà Nẵng: 725,
Quảng Ngãi: 973,
Đắc Nông: 514
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
220
02-10-20Gia Lai: 588,
Ninh Thuận: 876
Trúng Ninh Thuận272
01-10-20Bình Định: 108,
Quảng Trị: 507,
Quảng Bình: 174
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
213
30-09-20Đà Nẵng: 648,
Khánh Hòa: 958
Trúng Khánh Hòa192
29-09-20Đắc Lắc: 617,
Quảng Nam: 744
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
321
28-09-20TT Huế: 817,
Phú Yên: 153
Trượt137
27-09-20Kon Tum: 820,
Khánh Hòa: 284
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
223
26-09-20Đà Nẵng: 461,
Quảng Ngãi: 923,
Đắc Nông: 476
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
241
25-09-20Gia Lai: 962,
Ninh Thuận: 325
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
290
24-09-20Bình Định: 143,
Quảng Trị: 285,
Quảng Bình: 560
Trượt260
23-09-20Đà Nẵng: 384,
Khánh Hòa: 810
Trúng Khánh Hòa276
22-09-20Đắc Lắc: 412,
Quảng Nam: 615
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
249
21-09-20TT Huế: 262,
Phú Yên: 009
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
350
20-09-20Kon Tum: 536,
Khánh Hòa: 731
Trượt240
19-09-20Đà Nẵng: 745,
Quảng Ngãi: 471,
Đắc Nông: 961
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
275
18-09-20Gia Lai: 381,
Ninh Thuận: 122
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
221
17-09-20Bình Định: 640,
Quảng Trị: 791,
Quảng Bình: 207
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
258
16-09-20Đà Nẵng: 894,
Khánh Hòa: 056
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
273
15-09-20Đắc Lắc: 137,
Quảng Nam: 859
Trượt319
14-09-20TT Huế: 409,
Phú Yên: 425
Trúng Phú Yên254
13-09-20Kon Tum: 822,
Khánh Hòa: 852
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
264
12-09-20Đà Nẵng: 041,
Quảng Ngãi: 873,
Đắc Nông: 487
Trượt192
11-09-20Gia Lai: 048,
Ninh Thuận: 401
Trúng Ninh Thuận326
10-09-20Bình Định: 421,
Quảng Trị: 538,
Quảng Bình: 301
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
293
09-09-20Đà Nẵng: 527,
Khánh Hòa: 942
Trúng Khánh Hòa250
08-09-20Đắc Lắc: 131,
Quảng Nam: 093
Trượt195
07-09-20TT Huế: 541,
Phú Yên: 010
Trượt345
06-09-20Kon Tum: 027,
Khánh Hòa: 082
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
142
05-09-20Đà Nẵng: 760,
Quảng Ngãi: 082,
Đắc Nông: 669
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
267
04-09-20Gia Lai: 273,
Ninh Thuận: 830
Trượt194
03-09-20Bình Định: 866,
Quảng Trị: 577,
Quảng Bình: 982
Trượt297
02-09-20Đà Nẵng: 701,
Khánh Hòa: 531
Trượt239
01-09-20Đắc Lắc: 998,
Quảng Nam: 289
Trúng Quảng Nam159
31-08-20TT Huế: 850,
Phú Yên: 992
Trượt269
30-08-20Kon Tum: 254,
Khánh Hòa: 238
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
314
29-08-20Đà Nẵng: 009,
Quảng Ngãi: 038,
Đắc Nông: 499
Trúng Đắc Nông138
28-08-20Gia Lai: 165,
Ninh Thuận: 035
Trúng Gia Lai209
27-08-20Bình Định: 472,
Quảng Trị: 524,
Quảng Bình: 762
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
315
26-08-20Đà Nẵng: 191,
Khánh Hòa: 473
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
354
25-08-20Đắc Lắc: 852,
Quảng Nam: 169
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
298
24-08-20TT Huế: 665,
Phú Yên: 635
Trượt248
23-08-20Kon Tum: 742,
Khánh Hòa: 012
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
344
22-08-20Đà Nẵng: 408,
Quảng Ngãi: 376,
Đắc Nông: 740
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
217
21-08-20Gia Lai: 800,
Ninh Thuận: 915
Trượt251
20-08-20Bình Định: 919,
Quảng Trị: 222,
Quảng Bình: 853
Trúng Quảng Bình271
19-08-20Đà Nẵng: 995,
Khánh Hòa: 995
Trúng Đà Nẵng183
18-08-20Đắc Lắc: 435,
Quảng Nam: 292
Trượt310
17-08-20TT Huế: 367,
Phú Yên: 046
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
292
16-08-20Kon Tum: 027,
Khánh Hòa: 337
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
313
15-08-20Đà Nẵng: 763,
Quảng Ngãi: 133,
Đắc Nông: 772
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
301
14-08-20Gia Lai: 701,
Ninh Thuận: 981
Trượt168
13-08-20Bình Định: 976,
Quảng Trị: 921,
Quảng Bình: 899
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
12-08-20Đà Nẵng: 333,
Khánh Hòa: 735
Trúng Đà Nẵng241
11-08-20Đắc Lắc: 328,
Quảng Nam: 872
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
299
10-08-20TT Huế: 534,
Phú Yên: 994
Trượt304
09-08-20Kon Tum: 147,
Khánh Hòa: 784
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
289
08-08-20Đà Nẵng: 081,
Quảng Ngãi: 795,
Đắc Nông: 023
Trượt294
07-08-20Gia Lai: 568,
Ninh Thuận: 564
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
273
06-08-20Bình Định: 093,
Quảng Trị: 959,
Quảng Bình: 901
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
187
05-08-20Đà Nẵng: 797,
Khánh Hòa: 481
Trượt199
04-08-20Đắc Lắc: 518,
Quảng Nam: 715
Trúng Đắc Lắc330
03-08-20TT Huế: 678,
Phú Yên: 295
Trượt212
02-08-20Kon Tum: 377,
Khánh Hòa: 466
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
222
01-08-20Đà Nẵng: 278,
Quảng Ngãi: 052,
Đắc Nông: 501
Trúng Đắc Nông201
31-07-20Gia Lai: 765,
Ninh Thuận: 572
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
273
30-07-20Bình Định: 708,
Quảng Trị: 280,
Quảng Bình: 531
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
259
29-07-20Đà Nẵng: 059,
Khánh Hòa: 327
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
214
28-07-20Đắc Lắc: 383,
Quảng Nam: 562
Trượt306
27-07-20TT Huế: 664,
Phú Yên: 767
Trúng TT Huế224
26-07-20Kon Tum: 907,
Khánh Hòa: 904
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
211
25-07-20Đà Nẵng: 753,
Quảng Ngãi: 147,
Đắc Nông: 081
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
280