LÔ 3 SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Thành công có được nhờ bạn kiên trì, chiến thắng có được là do bạn đã chọn đúng địa chỉ chốt số chuẩn. Chúng tôi luôn sát cánh trên con đường dẫn đến thành công của bạn!

Anh em nạp đủ 500,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-05-21
18-05-21Đắc Lắc: 087,
Quảng Nam: 129
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
274
17-05-21TT Huế: 406,
Phú Yên: 488
Trượt268
16-05-21Kon Tum: 279,
Khánh Hòa: 972
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
333
15-05-21Đà Nẵng: 792,
Quảng Ngãi: 746,
Đắc Nông: 947
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
280
14-05-21Gia Lai: 170,
Ninh Thuận: 212
Trúng Gia Lai222
13-05-21Bình Định: 459,
Quảng Trị: 134,
Quảng Bình: 507
Trượt232
12-05-21Đà Nẵng: 797,
Khánh Hòa: 472
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
322
11-05-21Đắc Lắc: 151,
Quảng Nam: 163
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
237
10-05-21TT Huế: 643,
Phú Yên: 418
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
274
09-05-21Kon Tum: 525,
Khánh Hòa: 277
Trượt249
08-05-21Đà Nẵng: 758,
Quảng Ngãi: 523,
Đắc Nông: 416
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
201
07-05-21Gia Lai: 852,
Ninh Thuận: 936
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
170
06-05-21Bình Định: 298,
Quảng Trị: 313,
Quảng Bình: 669
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
165
05-05-21Đà Nẵng: 947,
Khánh Hòa: 071
Trượt271
04-05-21Đắc Lắc: 297,
Quảng Nam: 185
Trúng Đắc Lắc237
03-05-21TT Huế: 536,
Phú Yên: 952
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
151
02-05-21Kon Tum: 365,
Khánh Hòa: 144
Trượt276
01-05-21Đà Nẵng: 320,
Quảng Ngãi: 901,
Đắc Nông: 510
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
215
30-04-21Gia Lai: 338,
Ninh Thuận: 448
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
261
29-04-21Bình Định: 210,
Quảng Trị: 637,
Quảng Bình: 058
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
214
28-04-21Đà Nẵng: 666,
Khánh Hòa: 583
Trúng Khánh Hòa268
27-04-21Đắc Lắc: 046,
Quảng Nam: 546
Trượt149
26-04-21TT Huế: 142,
Phú Yên: 542
Trúng TT Huế287
25-04-21Kon Tum: 217,
Khánh Hòa: 507
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
244
24-04-21Đà Nẵng: 993,
Quảng Ngãi: 065,
Đắc Nông: 713
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
299
23-04-21Gia Lai: 988,
Ninh Thuận: 085
Trượt111
22-04-21Bình Định: 429,
Quảng Trị: 626,
Quảng Bình: 645
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
133
21-04-21Đà Nẵng: 949,
Khánh Hòa: 418
Trúng Khánh Hòa269
20-04-21Đắc Lắc: 227,
Quảng Nam: 793
Trúng Đắc Lắc367
19-04-21TT Huế: 817,
Phú Yên: 646
Trượt339
18-04-21Kon Tum: 030,
Khánh Hòa: 576
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
252
17-04-21Đà Nẵng: 046,
Quảng Ngãi: 424,
Đắc Nông: 640
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
195
16-04-21Gia Lai: 058,
Ninh Thuận: 362
Trúng Gia Lai195
15-04-21Bình Định: 612,
Quảng Trị: 937,
Quảng Bình: 005
Trúng Bình Định180
14-04-21Đà Nẵng: 196,
Khánh Hòa: 709
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
285
13-04-21Đắc Lắc: 338,
Quảng Nam: 665
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
341
12-04-21TT Huế: 324,
Phú Yên: 949
Trúng TT Huế230
11-04-21Kon Tum: 314,
Khánh Hòa: 286
Trượt232
10-04-21Đà Nẵng: 076,
Quảng Ngãi: 311,
Đắc Nông: 619
Trúng Đà Nẵng235
09-04-21Gia Lai: 240,
Ninh Thuận: 960
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
355
08-04-21Bình Định: 865,
Quảng Trị: 517,
Quảng Bình: 472
Trượt258
07-04-21Đà Nẵng: 966,
Khánh Hòa: 378
Trúng Đà Nẵng167
06-04-21Đắc Lắc: 817,
Quảng Nam: 683
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
231
05-04-21TT Huế: 124,
Phú Yên: 834
Trượt300
04-04-21Kon Tum: 333,
Khánh Hòa: 869
Trượt238
03-04-21Đà Nẵng: 285,
Quảng Ngãi: 321,
Đắc Nông: 319
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
280
02-04-21Gia Lai: 414,
Ninh Thuận: 420
Trúng Ninh Thuận175
01-04-21Bình Định: 757,
Quảng Trị: 941,
Quảng Bình: 182
Trúng Quảng Trị168
31-03-21Đà Nẵng: 200,
Khánh Hòa: 491
Trượt297
30-03-21Đắc Lắc: 976,
Quảng Nam: 134
Trúng Đắc Lắc223
29-03-21TT Huế: 724,
Phú Yên: 164
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
112
28-03-21Kon Tum: 432,
Khánh Hòa: 500
Trúng Kon Tum247
27-03-21Đà Nẵng: 879,
Quảng Ngãi: 812,
Đắc Nông: 162
Trúng Quảng Ngãi207
26-03-21Gia Lai: 092,
Ninh Thuận: 571
Trượt239
25-03-21Bình Định: 427,
Quảng Trị: 828,
Quảng Bình: 383
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
358
24-03-21Đà Nẵng: 113,
Khánh Hòa: 202
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
224
23-03-21Đắc Lắc: 558,
Quảng Nam: 603
Trượt257
22-03-21TT Huế: 022,
Phú Yên: 770
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
344
21-03-21Kon Tum: 562,
Khánh Hòa: 510
Trúng Khánh Hòa254