BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Đừng nản lòng khi Thành Công chưa đến, nếu bạn thua 1 -2 ngày đã nản bỏ cuộc thì người thất bại đầu tiên chính là bạn, hãy chơi bền bỉ và kiên trì để đạt được cái mình muốn bạn nhé!

Anh em nạp đủ 800,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-05-21
18-05-21Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 60
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
157
17-05-21TT Huế: 05,
Phú Yên: 70
Trượt167
16-05-21Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
100
15-05-21Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
90
14-05-21Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 18
Trúng Gia Lai128
13-05-21Bình Định: 72,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 68
Trúng Bình Định241
12-05-21Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
109
11-05-21Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 65
Trượt143
10-05-21TT Huế: 32,
Phú Yên: 60
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
103
09-05-21Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 36
Trượt100
08-05-21Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
180
07-05-21Gia Lai: 38,
Ninh Thuận: 24
Trượt148
06-05-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
132
05-05-21Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 55
Trượt248
04-05-21Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 11
Trúng Quảng Nam134
03-05-21TT Huế: 57,
Phú Yên: 70
Trúng TT Huế55
02-05-21Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 03
Trượt231
01-05-21Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 61
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
112
30-04-21Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 04
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
169
29-04-21Bình Định: 02,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
121
28-04-21Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 43
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
7
27-04-21Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 05
Trượt132
26-04-21TT Huế: 03,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
189
25-04-21Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 68
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
110
24-04-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
131
23-04-21Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 37
Trúng Gia Lai151
22-04-21Bình Định: 81,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 88
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
179
21-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
128
20-04-21Quảng Nam: 68,
Đắc Lắc: 92
Trúng Đắc Lắc257
19-04-21TT Huế: 25,
Phú Yên: 86
Trượt143
18-04-21Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 29
Trúng Kon Tum181
17-04-21Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
273
16-04-21Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
85
15-04-21Bình Định: 51,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 36
Trượt37
14-04-21Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 07
Trúng Khánh Hòa209
13-04-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
68
12-04-21TT Huế: 72,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
176
11-04-21Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 40
Trượt211
10-04-21Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 82,
Đắc Nông: 51
Trượt170
09-04-21Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 70
Trúng Ninh Thuận233
08-04-21Bình Định: 11,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 38
Trượt122
07-04-21Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
271
06-04-21Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
220
05-04-21TT Huế: 28,
Phú Yên: 26
Trượt176
04-04-21Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
215
03-04-21Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
225
02-04-21Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 42
Trượt100
01-04-21Bình Định: 66,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 54
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
78
31-03-21Đà Nẵng: 59,
Khánh Hòa: 46
Trượt37
30-03-21Đắc Lắc: 25,
Quảng Nam: 30
Trúng Quảng Nam131
29-03-21TT Huế: 69,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
139
28-03-21Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 62
Trượt45
27-03-21Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 15
Trượt202
26-03-21Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
215
25-03-21Bình Định: 43,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 21
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
168
24-03-21Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 48
Trúng Khánh Hòa201
23-03-21Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 69
Trượt35
22-03-21TT Huế: 00,
Phú Yên: 97
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
122
21-03-21Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
64