BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Đừng nản lòng khi Thành Công chưa đến, nếu bạn thua 1 -2 ngày đã nản bỏ cuộc thì người thất bại đầu tiên chính là bạn, hãy chơi bền bỉ và kiên trì để đạt được cái mình muốn bạn nhé!

Anh em nạp đủ 800,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
19-10-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
191
18-10-20Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 75
Trúng Kon Tum162
17-10-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
112
16-10-20Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
118
15-10-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định154
14-10-20Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
95
13-10-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 45
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
85
12-10-20TT Huế: 33,
Phú Yên: 93
Trúng Phú Yên250
11-10-20Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 86
Trúng Kon Tum82
10-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
66
09-10-20Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 87
Trúng Gia Lai168
08-10-20Bình Định: 58,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 16
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
202
07-10-20Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 81
Trượt111
06-10-20Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
188
05-10-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 12
Trúng TT Huế223
04-10-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
136
03-10-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 84,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
178
02-10-20Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 62
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
150
01-10-20Bình Định: 48,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định72
30-09-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
132
29-09-20Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 78
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
257
28-09-20TT Huế: 23,
Phú Yên: 58
Trượt140
27-09-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 52
Trượt191
26-09-20Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
98
25-09-20Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 25
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
112
24-09-20Bình Định: 05,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 36
Trúng Bình Định189
23-09-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
159
22-09-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
40
21-09-20TT Huế: 99,
Phú Yên: 18
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
140
20-09-20Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum133
19-09-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
40
18-09-20Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
178
17-09-20Bình Định: 11,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
231
16-09-20Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 24
Trúng Khánh Hòa77
15-09-20Đắc Lắc: 65,
Quảng Nam: 68
Trượt152
14-09-20TT Huế: 32,
Phú Yên: 28
Trúng TT Huế162
13-09-20Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 97
Trúng Khánh Hòa51
12-09-20Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 85,
Đắc Nông: 85
Trượt157
11-09-20Gia Lai: 53,
Ninh Thuận: 94
Trúng Ninh Thuận278
10-09-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 10
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
182
09-09-20Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
105
08-09-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 13
Trượt97
07-09-20TT Huế: 65,
Phú Yên: 50
Trúng Phú Yên273
06-09-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 92
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
77
05-09-20Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
44
04-09-20Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 46
Trượt197
03-09-20Bình Định: 07,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 93
Trượt243
02-09-20Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
95
01-09-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 07
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
234
31-08-20TT Huế: 87,
Phú Yên: 72
Trượt86
30-08-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
243
29-08-20Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng51
28-08-20Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 00
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
121
27-08-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 39
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
60
26-08-20Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
203
25-08-20Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 27
Trượt117
24-08-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 34
Trúng TT Huế144
23-08-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 97
Trúng Khánh Hòa48
22-08-20Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
212
21-08-20Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 30
Trượt226
20-08-20Bình Định: 67,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
269
19-08-20Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
155
18-08-20Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 53
Trượt171
17-08-20TT Huế: 10,
Phú Yên: 76
Trúng TT Huế147
16-08-20Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 27
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
237
15-08-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 87
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
171
14-08-20Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 11
Trượt144
13-08-20Bình Định: 73,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 77
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
108
12-08-20Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
176
11-08-20Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
155
10-08-20TT Huế: 68,
Phú Yên: 56
Trượt206
09-08-20Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum81
08-08-20Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 99
Trúng Đà Nẵng140
07-08-20Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 35
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
179
06-08-20Bình Định: 67,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 35
Trượt85
05-08-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
178
04-08-20Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 99
Trúng Quảng Nam13
03-08-20TT Huế: 30,
Phú Yên: 24
Trúng Phú Yên124
02-08-20Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 29
Trúng Kon Tum175
01-08-20Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 08
Trượt164
31-07-20Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
92
30-07-20Bình Định: 62,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 21
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
146
29-07-20Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
211
28-07-20Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
106
27-07-20TT Huế: 32,
Phú Yên: 31
Trượt165
26-07-20Khánh Hòa: 89,
Kon Tum: 80
Trúng Kon Tum163
25-07-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
183