GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn đang chơi thua lỗ , đâu là lý do!!! phải chăng phương pháp soi cầu của bạn đã lạc hậu , nên tìm hiểu thật kỹ trước khi đầu tư có như vậy bạn mới thành công!

Anh em nạp đủ 500,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
19-10-20TT Huế: 71,
Phú Yên: 54
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
251
18-10-20Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
130
17-10-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 57
Trúng Quảng Ngãi165
16-10-20Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 50
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
248
15-10-20Bình Định: 51,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 75
Trượt186
14-10-20Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
136
13-10-20Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 71
Trúng Quảng Nam119
12-10-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
11-10-20Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 05
Trúng Khánh Hòa180
10-10-20Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
245
09-10-20Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 54
Trúng Ninh Thuận170
08-10-20Bình Định: 43,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 92
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
160
07-10-20Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 26
Trượt171
06-10-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 40
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
115
05-10-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 32
Trúng Phú Yên220
04-10-20Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 22
Trúng Khánh Hòa262
03-10-20Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 09
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
173
02-10-20Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
169
01-10-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 84
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
217
30-09-20Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 16
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
187
29-09-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
255
28-09-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế144
27-09-20Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 59
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
274
26-09-20Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 39
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
229
25-09-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 78
Trúng Gia Lai166
24-09-20Bình Định: 06,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 00
Trượt244
23-09-20Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 93
Trúng Khánh Hòa205
22-09-20Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 28
Trúng Quảng Nam240
21-09-20TT Huế: 22,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế244
20-09-20Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 72
Trượt239
19-09-20Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
241
18-09-20Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 96
Trúng Ninh Thuận211
17-09-20Bình Định: 96,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 76
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
236
16-09-20Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 96
Trúng Đà Nẵng236
15-09-20Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 71
Trượt249
14-09-20TT Huế: 08,
Phú Yên: 32
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
109
13-09-20Kon Tum: 16,
Khánh Hòa: 81
Trượt180
12-09-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 74
Trượt259
11-09-20Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 71
Trúng Ninh Thuận230
10-09-20Bình Định: 47,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 54
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
161
09-09-20Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 15
Trượt165
08-09-20Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 53
Trượt223
07-09-20TT Huế: 47,
Phú Yên: 38
Trúng Phú Yên135
06-09-20Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 20
Trúng Khánh Hòa186
05-09-20Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 99,
Đắc Nông: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
212
04-09-20Gia Lai: 85,
Ninh Thuận: 35
Trượt244
03-09-20Bình Định: 79,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 45
Trượt153
02-09-20Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 10
Trúng Đà Nẵng199
01-09-20Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 47
Trúng Đắc Lắc169
31-08-20TT Huế: 63,
Phú Yên: 04
Trượt192
30-08-20Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 23
Trượt227
29-08-20Đà Nẵng: 35,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
229
28-08-20Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
27-08-20Bình Định: 31,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
179
26-08-20Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
200
25-08-20Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 02
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
159
24-08-20TT Huế: 39,
Phú Yên: 93
Trượt207
23-08-20Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 08
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
265
22-08-20Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
184
21-08-20Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 47
Trúng Gia Lai171
20-08-20Bình Định: 72,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
202
19-08-20Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 43
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
200
18-08-20Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 74
Trượt186
17-08-20TT Huế: 67,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
208
16-08-20Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 63
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
240
15-08-20Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
218
14-08-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 68
Trượt280
13-08-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 92,
Quảng Bình: 33
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
12-08-20Đà Nẵng: 41,
Khánh Hòa: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
219
11-08-20Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 72
Trúng Quảng Nam190
10-08-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 57
Trượt265
09-08-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 83
Trúng Khánh Hòa196
08-08-20Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
135
07-08-20Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 45
Trượt201
06-08-20Bình Định: 34,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 50
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
208
05-08-20Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
250
04-08-20Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
220
03-08-20TT Huế: 47,
Phú Yên: 92
Trúng TT Huế169
02-08-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 07
Trúng Kon Tum199
01-08-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 12
Trượt168
31-07-20Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai235
30-07-20Bình Định: 00,
Quảng Trị: 14,
Quảng Bình: 94
Trúng Quảng Bình256
29-07-20Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 51
Trúng Đà Nẵng223
28-07-20Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 06
Trúng Quảng Nam144
27-07-20TT Huế: 42,
Phú Yên: 04
Trượt108
26-07-20Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 86
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
140
25-07-20Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 04
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
190