GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn đang chơi thua lỗ , đâu là lý do!!! phải chăng phương pháp soi cầu của bạn đã lạc hậu , nên tìm hiểu thật kỹ trước khi đầu tư có như vậy bạn mới thành công!

Anh em nạp đủ 500,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-05-21
18-05-21Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
276
17-05-21TT Huế: 62,
Phú Yên: 27
Trượt181
16-05-21Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 81
Trượt171
15-05-21Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
214
14-05-21Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 81
Trượt221
13-05-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 45,
Quảng Bình: 18
Trượt152
12-05-21Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 15
Trúng Khánh Hòa273
11-05-21Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 33
Trúng Đắc Lắc236
10-05-21TT Huế: 27,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
161
09-05-21Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 04
Trượt223
08-05-21Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
219
07-05-21Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 23
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
204
06-05-21Bình Định: 37,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 44
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
162
05-05-21Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 88
Trượt164
04-05-21Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 87
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
205
03-05-21TT Huế: 32,
Phú Yên: 72
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
158
02-05-21Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 81
Trượt173
01-05-21Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
161
30-04-21Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
224
29-04-21Bình Định: 88,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 68
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
224
28-04-21Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
228
27-04-21Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 58
Trượt272
26-04-21TT Huế: 95,
Phú Yên: 65
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
216
25-04-21Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 90
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
24-04-21Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
179
23-04-21Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 58
Trượt128
22-04-21Bình Định: 96,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
205
21-04-21Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
263
20-04-21Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 89
Trúng Đắc Lắc231
19-04-21TT Huế: 41,
Phú Yên: 76
Trượt243
18-04-21Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
126
17-04-21Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng232
16-04-21Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 70
Trượt253
15-04-21Bình Định: 64,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 38
Trượt220
14-04-21Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
268
13-04-21Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 00
Trúng Quảng Nam199
12-04-21TT Huế: 77,
Phú Yên: 39
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
201
11-04-21Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 08
Trượt135
10-04-21Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
139
09-04-21Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 59
Trúng Ninh Thuận136
08-04-21Bình Định: 95,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 80
Trượt164
07-04-21Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 82
Trúng Đà Nẵng139
06-04-21Đắc Lắc: 65,
Quảng Nam: 70
Trượt209
05-04-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 72
Trúng TT Huế190
04-04-21Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 91
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
03-04-21Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
193
02-04-21Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 60
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
182
01-04-21Bình Định: 85,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
128
31-03-21Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 47
Trượt215
30-03-21Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 94
Trúng Quảng Nam227
29-03-21TT Huế: 78,
Phú Yên: 71
Trúng TT Huế157
28-03-21Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 04
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
204
27-03-21Đà Nẵng: 40,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 35
Trượt262
26-03-21Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 12
Trúng Ninh Thuận217
25-03-21Bình Định: 39,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 63
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
184
24-03-21Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
165
23-03-21Đắc Lắc: 84,
Quảng Nam: 01
Trượt127
22-03-21TT Huế: 93,
Phú Yên: 66
Trượt238
21-03-21Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
181