Đề đầu đuôi mb siêu víp

SỐ CHUẨN chúng tôi có TẠI SAO bạn lại đi đánh những con số không chuẩn để mất tiền oan! ĐỪNG vì tiếc một số tiền nhỏ mà bỏ qua cơ hội phát tài chúng tôi trao tay bạn!

Đề đầu đuôi mb siêu víp: 300.000đ

⇒Số mua mất phí khẳng định thắng lớn
⇒Sau khi nạp đủ tiền số chuẩn sẽ hiện ra
⇒Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
⇒A/e nạp thẻ lỗi liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-06-20
31-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3178
30-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6288
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5263
28-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3252
27-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6172
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề252
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề52
24-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt291
23-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt288
22-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8271
21-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 894
20-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt93
19-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0257
18-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 471
17-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề192
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề189
15-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt262
14-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3261
13-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 588
12-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9176
11-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1299
10-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5268
09-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt272
08-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1174
07-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 894
06-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 693
05-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề275
04-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6259
03-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4197
02-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 376
01-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 657
30-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0286
29-04-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 983
28-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6277
27-04-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt298
26-04-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7168
25-04-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2269
24-04-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5254
23-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề188
31-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1152
30-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt289
29-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4196
28-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 584
27-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5275
26-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 556
25-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề186
24-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7268
23-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 363
22-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2257
21-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2259
20-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề66
19-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 795
18-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 989
17-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 674
16-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2265
15-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề197
14-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt270
13-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1298
12-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1282
11-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 478
10-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt280
09-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 771
08-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 678
07-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8278
06-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5173
05-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9287
04-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3198
03-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 272
02-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt77
01-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5177
29-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0152
28-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8178
27-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 286
26-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6158
25-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6189
24-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9253
23-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt167
22-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề66
21-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 864
20-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề172
19-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9152
18-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1193
17-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1192
16-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6186
15-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt283
14-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 577
13-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3254
12-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7251
11-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề85
10-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4261
09-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt289
08-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt78
07-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3180
06-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 785
05-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5160
04-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0262
03-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0163
02-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 382
01-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3166