Đề đầu đuôi mb siêu víp

Để tránh mất tiền oan và có số chuẩn đánh lớn mỗi ngày hãy đến với lode3mien.win Chúng tôi thuộc Tổng Công ty XSKT miền bắc chuyên cung cấp dịch vụ Lấy số Đề-Lô-Ba càng siêu víp chuẩn xác có 1-0-2 cam kết giúp thắng lớn mỗi ngày và thoát khỏi tình trạng thua nỗ một cách nhanh nhất.

Phí Lấy Số: 300.000đ

 Chốt số chuẩn khẳng định chắc ăn 99,9%
Anh em nhận số từ 08h-18h hàng ngày
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ Hiện ra
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel & VinaPhone
 Tư vấn cầu đẹp miền bắc a/e liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
19-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5275
18-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề252
17-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề198
16-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8256
15-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 254
14-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 161
13-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6287
12-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8192
11-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9163
10-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề78
09-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 190
08-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt171
07-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt279
06-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6163
05-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3177
04-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt177
03-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt186
02-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề159
01-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt172
30-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 899
29-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3265
28-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt159
27-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 693
26-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề165
25-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1186
24-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt76
23-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1265
22-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6293
21-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 588
20-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2195
19-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề175
18-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9286
17-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt61
16-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề299
15-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0252
14-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9199
13-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6185
12-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt252
11-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt59
10-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 087
09-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt291
08-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2253
07-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3267
06-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9256
05-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề193
04-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0269
03-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt150
02-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt169
01-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7159
31-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt167
30-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3182
29-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt71
28-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8198
27-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt192
26-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt79
25-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 568
24-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1281
23-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1175
22-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề185
21-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 575
20-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 850
19-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0180
18-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 782
17-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 879
16-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4270
15-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề288
14-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt60
13-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5187
12-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2266
11-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2194
10-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt164
09-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 862
08-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 552
07-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1171
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề199
05-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề71
04-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1177
03-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3167
02-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 152
01-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt69
31-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề95
30-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3185
29-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7266
28-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8156
27-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt57
26-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 456
25-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề179
24-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 753
23-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 290
22-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2298
21-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt76
20-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 289
19-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề199
18-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề84
17-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1192
16-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1281
15-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt298
14-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9150
13-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 075
12-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề187
11-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt163
10-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 681
09-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt76
08-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề251
07-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6297
06-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0158
05-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 780
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7294
03-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 752
02-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt63
01-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 368
30-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt262
29-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2191
28-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 150
27-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3170
26-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6298
25-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2159
24-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0290
23-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt197
22-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt199
21-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề153
20-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 968
19-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0285
18-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9263
17-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 785
16-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 699
15-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5265
14-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7188
13-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề58
12-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3198
11-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt98
10-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề190
09-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 770
08-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0276
07-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9188
06-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề173
05-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 373
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7191
03-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0259
02-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2181
01-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 394
31-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3178
30-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6288
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5263
28-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3252
27-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6172
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề252
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề52
24-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt291
23-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt288
22-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8271
21-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 894
20-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt93
19-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0257
18-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 471
17-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề192
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề189
15-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt262
14-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3261
13-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 588
12-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9176
11-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1299
10-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5268
09-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt272
08-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1174
07-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 894
06-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 693
05-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề275
04-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6259
03-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4197
02-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 376
01-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 657