ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Cầu đầu đuôi siêu đẹp của chúng tôi sẽ là phao cứu sinh cho anh em, nếu muốn đánh lớn và ăn to hãy lấy số TẠI ĐÂY!

Anh em nạp đủ 300,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 450,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-05-21
18-05-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
47
17-05-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế37
16-05-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
214
15-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Đà Nẵng177
14-05-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
110
13-05-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trượt201
12-05-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Khánh Hòa98
11-05-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Đắc Lắc23
10-05-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
126
09-05-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trượt50
08-05-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
185
07-05-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
89
06-05-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
153
05-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trượt213
04-05-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc155
03-05-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
258
02-05-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trượt116
01-05-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi
211
30-04-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
155
29-04-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
174
28-04-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
202
27-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trượt184
26-04-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
70
25-04-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa167
24-04-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
224
23-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trượt97
22-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị
190
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
108
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
162
19-04-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Phú Yên200
18-04-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa124
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
163
16-04-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
136
15-04-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trượt174
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
141
13-04-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
289
12-04-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
212
11-04-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trượt146
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
175
09-04-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
66
08-04-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trượt134
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
220
06-04-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Đắc Lắc49
05-04-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trượt235
04-04-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
183
03-04-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
170
02-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
257
01-04-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
195
31-03-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trượt134
30-03-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam120
29-03-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
137
28-03-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa67
27-03-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng87
26-03-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
237
25-03-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
30
24-03-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
126
23-03-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trượt189
22-03-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
150
21-03-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Kon Tum187