CẶP XỈU CHỦ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu không có số chuẩn đừng đánh, vốn của bạn cũng sẽ theo đó mà đi , Hãy chọn cho mình địa chỉ soi cầu uy tín và chuẩn xác bạn sẽ có cơ hội ăn to mỗi ngày.

Anh em nạp đủ 1,000,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-05-21
18-05-21Đắc Lắc: 068,033,
Quảng Nam: 560,543
Trúng 068 Đắc Lắc,
Trúng 560 Quảng Nam
234
17-05-21TT Huế: 698,573,
Phú Yên: 870,113
Trượt168
16-05-21Kon Tum: 436,761,
Khánh Hòa: 162,857
Trúng 436 Kon Tum,
Trúng 162 Khánh Hòa
169
15-05-21Đà Nẵng: 716,722,
Quảng Ngãi: 110,670,
Đắc Nông: 617,855
Trúng 716 Đà Nẵng,
Trúng 110 Quảng Ngãi
224
14-05-21Gia Lai: 008,368,
Ninh Thuận: 854,658
Trúng 854 Ninh Thuận265
13-05-21Bình Định: 436,668,
Quảng Trị: 592,420,
Quảng Bình: 620,908
Trượt157
12-05-21Đà Nẵng: 990,757,
Khánh Hòa: 922,226
Trúng 990 Đà Nẵng,
Trúng 922 Khánh Hòa
182
11-05-21Đắc Lắc: 171,110,
Quảng Nam: 800,092
Trúng 171 Đắc Lắc,
Trúng 800 Quảng Nam
164
10-05-21TT Huế: 732,984,
Phú Yên: 860,313
Trúng 732 TT Huế,
Trúng 860 Phú Yên
234
09-05-21Kon Tum: 425,045,
Khánh Hòa: 115,679
Trượt161
08-05-21Đà Nẵng: 716,178,
Quảng Ngãi: 978,674,
Đắc Nông: 257,566
Trúng 716 Đà Nẵng,
Trúng 257 Đắc Nông
192
07-05-21Gia Lai: 884,360,
Ninh Thuận: 182,946
Trúng 182 Ninh Thuận205
06-05-21Bình Định: 227,745,
Quảng Trị: 826,406,
Quảng Bình: 911,639
Trúng 826 Quảng Trị149
05-05-21Đà Nẵng: 891,580,
Khánh Hòa: 119,672
Trượt214
04-05-21Đắc Lắc: 802,223,
Quảng Nam: 711,253
Trúng 802 Đắc Lắc,
Trúng 711 Quảng Nam
163
03-05-21TT Huế: 612,892,
Phú Yên: 088,857
Trúng 088 Phú Yên280
02-05-21Kon Tum: 442,835,
Khánh Hòa: 651,136
Trượt261
01-05-21Đà Nẵng: 761,178,
Quảng Ngãi: 610,566,
Đắc Nông: 461,806
Trúng 461 Đắc Nông262
30-04-21Gia Lai: 405,375,
Ninh Thuận: 804,649
Trúng 405 Gia Lai,
Trúng 804 Ninh Thuận
210
29-04-21Bình Định: 802,603,
Quảng Trị: 694,594,
Quảng Bình: 497,650
Trúng 802 Bình Định268
28-04-21Đà Nẵng: 022,733,
Khánh Hòa: 115,997
Trúng 022 Đà Nẵng146
27-04-21Đắc Lắc: 150,075,
Quảng Nam: 432,089
Trượt158
26-04-21TT Huế: 103,014,
Phú Yên: 413,252
Trúng 103 TT Huế,
Trúng 413 Phú Yên
166
25-04-21Kon Tum: 217,781,
Khánh Hòa: 568,052
Trúng 217 Kon Tum,
Trúng 568 Khánh Hòa
259
24-04-21Đà Nẵng: 645,058,
Quảng Ngãi: 493,483,
Đắc Nông: 415,335
Trúng 415 Đắc Nông174
23-04-21Gia Lai: 526,507,
Ninh Thuận: 292,315
Trượt281
22-04-21Bình Định: 859,428,
Quảng Trị: 907,781,
Quảng Bình: 288,437
Trúng 859 Bình Định,
Trúng 907 Quảng Trị,
Trúng 288 Quảng Bình
208
21-04-21Đà Nẵng: 069,128,
Khánh Hòa: 424,568
Trúng 424 Khánh Hòa197
20-04-21Đắc Lắc: 292,599,
Quảng Nam: 979,499
Trúng 292 Đắc Lắc,
Trúng 979 Quảng Nam
230
19-04-21TT Huế: 951,950,
Phú Yên: 709,889
Trượt260
18-04-21Kon Tum: 030,930,
Khánh Hòa: 576,213
Trúng 030 Kon Tum,
Trúng 576 Khánh Hòa
242
17-04-21Đà Nẵng: 891,893,
Quảng Ngãi: 363,099,
Đắc Nông: 060,092
Trúng 891 Đà Nẵng,
Trúng 363 Quảng Ngãi,
Trúng 060 Đắc Nông
212
16-04-21Gia Lai: 961,861,
Ninh Thuận: 627,735
Trúng 961 Gia Lai,
Trúng 627 Ninh Thuận
237
15-04-21Bình Định: 583,406,
Quảng Trị: 315,120,
Quảng Bình: 972,362
Trượt189
14-04-21Đà Nẵng: 278,591,
Khánh Hòa: 207,922
Trúng 278 Đà Nẵng,
Trúng 207 Khánh Hòa
222
13-04-21Đắc Lắc: 450,779,
Quảng Nam: 508,466
Trúng 450 Đắc Lắc224
12-04-21TT Huế: 572,743,
Phú Yên: 088,265
Trúng 572 TT Huế,
Trúng 088 Phú Yên
185
11-04-21Kon Tum: 821,770,
Khánh Hòa: 494,213
Trúng 494 Khánh Hòa182
10-04-21Đà Nẵng: 401,091,
Quảng Ngãi: 457,255,
Đắc Nông: 654,960
Trúng 401 Đà Nẵng,
Trúng 457 Quảng Ngãi
159
09-04-21Gia Lai: 201,781,
Ninh Thuận: 570,939
Trúng 570 Ninh Thuận199
08-04-21Bình Định: 404,947,
Quảng Trị: 499,552,
Quảng Bình: 595,844
Trượt161
07-04-21Đà Nẵng: 497,443,
Khánh Hòa: 611,328
Trúng 497 Đà Nẵng201
06-04-21Đắc Lắc: 385,035,
Quảng Nam: 012,512
Trúng 385 Đắc Lắc,
Trúng 012 Quảng Nam
158
05-04-21TT Huế: 325,306,
Phú Yên: 490,418
Trượt283
04-04-21Kon Tum: 379,916,
Khánh Hòa: 517,639
Trúng 517 Khánh Hòa191
03-04-21Đà Nẵng: 124,684,
Quảng Ngãi: 039,787,
Đắc Nông: 969,392
Trúng 039 Quảng Ngãi,
Trúng 969 Đắc Nông
217
02-04-21Gia Lai: 209,855,
Ninh Thuận: 634,329
Trúng 209 Gia Lai215
01-04-21Bình Định: 662,685,
Quảng Trị: 349,433,
Quảng Bình: 318,311
Trúng 662 Bình Định,
Trúng 349 Quảng Trị
189
31-03-21Đà Nẵng: 104,230,
Khánh Hòa: 190,937
Trượt289
30-03-21Đắc Lắc: 988,636,
Quảng Nam: 430,009
Trúng 988 Đắc Lắc,
Trúng 430 Quảng Nam
236
29-03-21TT Huế: 469,596,
Phú Yên: 225,472
Trúng 469 TT Huế,
Trúng 225 Phú Yên
213
28-03-21Kon Tum: 877,290,
Khánh Hòa: 368,237
Trúng 877 Kon Tum,
Trúng 368 Khánh Hòa
265
27-03-21Đà Nẵng: 185,034,
Quảng Ngãi: 953,531,
Đắc Nông: 445,840
Trượt159
26-03-21Gia Lai: 247,380,
Ninh Thuận: 321,514
Trúng 247 Gia Lai,
Trúng 321 Ninh Thuận
192
25-03-21Bình Định: 343,443,
Quảng Trị: 137,884,
Quảng Bình: 269,419
Trúng 343 Bình Định,
Trúng 137 Quảng Trị
235
24-03-21Đà Nẵng: 897,302,
Khánh Hòa: 341,969
Trượt182
23-03-21Đắc Lắc: 179,195,
Quảng Nam: 414,835
Trượt227
22-03-21TT Huế: 600,593,
Phú Yên: 197,218
Trúng 600 TT Huế,
Trúng 197 Phú Yên
185
21-03-21Kon Tum: 335,970,
Khánh Hòa: 122,697
Trúng 335 Kon Tum,
Trúng 122 Khánh Hòa
153