BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua cầu Bạch thủ lô siêu đẹp của chúng tôi, bằng các công thức soi cầu chuẩn xác không ở đâu có chúng tôi tự tin giúp bạn ăn to hôm nay!

Anh em nạp đủ 400,000đ Số sẽ hiện ra!

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay
⇒ Lưu Ý: CHÁT cùng ADMIN để được tư vấn cầu đẹp!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
19-10-20TT Huế: 56,
Phú Yên: 10
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
151
18-10-20Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 98
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
157
17-10-20Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
274
16-10-20Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 92
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
307
15-10-20Bình Định: 76,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 44
Trượt226
14-10-20Đà Nẵng: 09,
Khánh Hòa: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
120
13-10-20Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 03
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
165
12-10-20TT Huế: 94,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
167
11-10-20Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
201
10-10-20Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 62
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
154
09-10-20Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 16
Trượt116
08-10-20Bình Định: 35,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 22
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
119
07-10-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 92
Trượt167
06-10-20Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 40
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
38
05-10-20TT Huế: 27,
Phú Yên: 67
Trúng TT Huế260
04-10-20Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 92
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
197
03-10-20Đà Nẵng: 34,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
102
02-10-20Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 09
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
259
01-10-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 40
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
163
30-09-20Đà Nẵng: 09,
Khánh Hòa: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
322
29-09-20Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
164
28-09-20TT Huế: 52,
Phú Yên: 34
Trúng TT Huế235
27-09-20Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 01
Trúng Kon Tum71
26-09-20Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 79
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
103
25-09-20Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
347
24-09-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 27
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
196
23-09-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng213
22-09-20Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 23
Trượt121
21-09-20TT Huế: 48,
Phú Yên: 68
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
59
20-09-20Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum279
19-09-20Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
214
18-09-20Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 84
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
160
17-09-20Bình Định: 46,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
249
16-09-20Đà Nẵng: 27,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
270
15-09-20Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 62
Trượt227
14-09-20TT Huế: 54,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế197
13-09-20Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 66
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
166
12-09-20Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 85,
Đắc Nông: 44
Trượt111
11-09-20Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 69
Trượt31
10-09-20Bình Định: 38,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
225
09-09-20Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
246
08-09-20Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 48
Trượt208
07-09-20TT Huế: 29,
Phú Yên: 72
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
219
06-09-20Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 27
Trúng Khánh Hòa58
05-09-20Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
286
04-09-20Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
362
03-09-20Bình Định: 99,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 78
Trúng Bình Định202
02-09-20Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
269
01-09-20Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 73
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
100
31-08-20TT Huế: 96,
Phú Yên: 66
Trượt235
30-08-20Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 93
Trúng Khánh Hòa248
29-08-20Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng224
28-08-20Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 17
Trúng Ninh Thuận328
27-08-20Bình Định: 26,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
287
26-08-20Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 82
Trúng Đà Nẵng130
25-08-20Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
301
24-08-20TT Huế: 97,
Phú Yên: 26
Trượt261
23-08-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
265
22-08-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 71,
Đắc Nông: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
126
21-08-20Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 07
Trượt207
20-08-20Bình Định: 76,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 26
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
292
19-08-20Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng78
18-08-20Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 17
Trúng Đắc Lắc263
17-08-20TT Huế: 10,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
114
16-08-20Kon Tum: 92,
Khánh Hòa: 27
Trúng Khánh Hòa206
15-08-20Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 23,
Đắc Nông: 72
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
92
14-08-20Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 86
Trượt348
13-08-20Bình Định: 01,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 15
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
121
12-08-20Đà Nẵng: 33,
Khánh Hòa: 25
Trúng Đà Nẵng243
11-08-20Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 10
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
367
10-08-20TT Huế: 23,
Phú Yên: 85
Trượt137
09-08-20Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 41
Trúng Khánh Hòa253
08-08-20Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 75,
Đắc Nông: 53
Trượt232
07-08-20Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 35
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
250
06-08-20Bình Định: 63,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
297
05-08-20Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
189
04-08-20Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
184
03-08-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 69
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250
02-08-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 66
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
214
01-08-20Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
115
31-07-20Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
30-07-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
186
29-07-20Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
185
28-07-20Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc299
27-07-20TT Huế: 66,
Phú Yên: 83
Trượt268
26-07-20Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 65
Trúng Kon Tum327
25-07-20Đà Nẵng: 61,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
165